Introductie voor Neo-Sannyas

Je vindt hier op deze website een selectie teksten van Osho over Sannyas en ook kun je zien hoe OSHO Sannyas zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld.

Nu is sannyas beschikbaar voor iedereen, die er voor kiest “het leven in z’n totaliteit te beleven, maar onder een absolute voorwaarde, een uitdrukkelijke voorwaarde: en die voorwaarde is bewustzijn, meditatie,” zoals Osho sannyas beschrijft. Dit is nu te doen, zonder enige bemoeienis van iemand anders. Dit respecteert het individu en zijn of haar vrijheid en keuze: “Het is jouw beslissing. Onthoud altijd, wat er ook hier gebeurt, het is jouw keuze. Als jij een sannyasin bent, is het jouw beslissing. Als je sannyas loslaat, is het jouw beslissing. Als je het weer terugneemt, is het jouw beslissing. Ik laat alles aan jou over.”

Zoals Osho het beschrijft, “de sannyasbeweging betekent gewoonweg de beweging van de zoekers naar waarheid.” En, “Een beweging is een stroom; dat is de betekenis van beweging – het beweegt, het groeit.” Als deel van die beweging en uit respect voor Osho’s inspanningen – “ik heb hard gewerkt om alles wat uiterlijk is te verlaten, zodat alleen het innerlijke voor jou overblijft om te onderzoeken” – wij maken dit proces zo eenvoudig en individueel mogelijk. Zoals Osho in deze context uitlegt “Hun meditatie is hun persoonlijke zaak.” En, “Maar dat zal individueel zijn, alleen. Hij zal zelf verantwoordelijk zijn. Het zal geen collectief worden, geen congregatie.”

En tenslotte legt Osho ook uit:

“De sannyasbeweging is niet van mij. Zij is niet van jullie. Zij was er toen ik er niet was. Zij zal er zijn als ik er niet ben. De sannyasbeweging betekent slechts de beweging van de zoekers van waarheid. Zij zijn er altijd geweest.”

Als jij zo’n zoeker bent, kun je nu doorgaan en het proces afmaken en voor jezelf bevestigen dat je inderdaad een sannyasin bent – zonder assistentie van iemand anders.

Als je zo’n zoeker bent, geniet ervan…